งานติดตั้งโปรเจ็คเตอร์ห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
13 มกราคม 2559