การสั่งซื้อ
การเช็คราคา
ในช่วงระหว่างที่ข้อมูลในช่วงนี้ยังไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถเช็คโทรเช็คราคาได้จาก เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทได้โดยตรง
การสั่งซื้อ
ส่งรายการสินค้า ใบสั่งซื้อ , สลิปโอนเงิน และที่อยู่สำหรับส่งสินค้า พร้อมหมายเลขโทรศัทพ์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก โดย
  • ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 045-711666 , FAX: 045-714130
  • ส่ง E-mail เอกสารทั้งหมดมาที่ hitechcomyasothon@hotmail.com
หมายเลขบัญชี
  • ไทยพาณิชย์ 401-580384-5 สาขา บิ๊กซี ยโสธร ชื่อบัญขี ไฮเทคคอมพิวเตอร์ โดยนายพัฒนพงศ์ ประสมทอ
  • กรุงไทย 865-0-04777-7 สาขา บิ๊กซี ยโสธร ชื่อบัญชี ไฮเทคคอมพิวเตอร์
  • กรุงเทพ 964-0-04265-2 สาขา บิ๊กซี ยโสธร ชื่อบัญชี ไฮเทคคอมพิวเตอร์
  • กสิกรไทย 129-2-62036-1 สาขา ยโสธร ชื่อบัญชี ไฮเทคอมพิวเตอร์